Knjige i to

hijene_2

Milas, “Hijene Ga nisu dirale”, Minores Mostar (2. izdanje), 2015.

“Hijene Ga nisu dirale” zbirka je eseja i promišljanja o Bogu, čovjeku i fenomenima koji još uvijek ‘provociraju’ društvo. Naslov potječe iz Vjerovanja plemena Masai. Kad su se Masaiji prvi put susreli s Apostolskim vjerovanje, nisu ga mogli razumjeti te su ga, uz pomoć misionara, prilagodili svojem ambijentu. Kad „njihovo“ Vjerovanje govori o Isusovu životnom koncu, onda kaže: „Ležao je u svom grobu, ali ga hijene nisu dirale…“ U skladu sa svojim obrednim ili ceremonijskim minimalizmom, Masai prepuštaju svoje pokojne savanskim lešinarima, koji to jedva čekaju. Ta je uloga pridržana hijenama koje se smatralo najpoznatijim lešinarima u istočnoj Africi. No, prema Masai vjerovanju, kad je Isus umro, čak su i hijene znale da je u pitanju netko važan i velik i „nisu ga dirale“. Prema definiciji, hijena je afrička divlja životinja karakteristična smijeha koja ne uživa dobar glas jer se, između ostalog, hrani i leševima ili ostacima lavovskog plijena. Hijene love redovito u velikim skupinama. Kad su same, hijene su velike kukavice, ali čim se nađu u velikoj skupini, pretvaraju se u agresivne predatore. Hijena je, s druge strane, uvredljiva metafora za pohlepnu, oportunu i bezobzirnu osobu.

hijene_3

Kakve ovo ima veze s naslovom knjige? Živimo u vremenu u kojem „hijene“ ne prezaju „dirnuti“ ni u samog Boga.

Riječ je o knjizi koja ne nudi gotove odgovore i recepte, nego i pitanja koja nukaju čitatelje da se i sami ‘pohrvaju’ sa stranicama na kojima autor preispituje vlastite sumnje, svakodnevno se okrećući prema Vječnom. U prvom dijelu knjige ‘Hijene Ga nisu dirale’,  autor progovara o Bogu: otvara pitanja samog pojma Boga i božanstva, ateizma i mitologije, Isusa i svega onoga što je u evanđeljima zapisano o njemu. U drugome poglavlju autor iz svoje perspektive progovara o čovjeku i općenito o ljudima: o fenomenima koji još uvijek ‘provociraju’ društvo ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u cijeloj regiji.

hijene_16

Knjiga se može naručiti online:

Facebook – Hijene Ga nisu dirale

Knjiga.ba

Odgovori