Rumi: “Usred borbe, pleši.”

Nemoj se zadovoljiti pričama.

Načinima na koji su se stvari odvijale za druge.
Razvij svoj vlastiti mit.

Budi zahvalan za svakog koga sretneš, jer svatko je poslan kao vodič s one strane. Tisuću polu-ljubavi mora biti odbačeno da bi se jedna cjelovita povela kući.

Ovo mjesto je san. Samo spavači ga smatraju stvarnim. Tada smrt dođe poput zore i ti se probudiš smijući se onome za što si mislio da je tvoja tuga.

Pleši, ako si sa sebe skinuo zavoje.
Usred borbe, pleši.
Pleši u svojoj krvi.
Pleši, kad si savršeno slobodan.

Hajd’mo pobjeći,
od svih pametnih ljudi,
koji stavljaju riječi u naša usta.
Hajd’mo samo reći
što naša srca žele.

Zaboravi sigurnost. Živi tamo gdje se bojiš živjeti.

 

Mevlana Dželaludin Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik i pjesnik. Živio je u 13. stoljeću.

   
   

Odgovori